Почетна Нудиме... Ласер

ЛАСЕР

Ласерско сликарство е компјутерски контролирана техника со која преку различни дизајни, слики, линии, текст итн. може да се гравира материјалот.


Оваа техника исто се нарекува и ‘ painting in denims’, сликање на деним. 

Ова е проследено со горење на површинскиот слој на материјалот, со што добиваме принт, 

Или дупчење на материјалот според дизајнот, со што добиваме апликација со исечени мотиви. 

Тоа е еколошки и економски процес . 

Овој систем има голема предност во стругањето на деним производите, правењето на  ‘мустаќите’ на фармерките, како и used ефектите. 

Продуктивноста е голема, работната површина е 1,20м х 1,20м , со што овозможува целосна ласерска обработка врз готова панталона. 


articles/laser/las_001.jpg

articles/laser/las_002.jpg

articles/laser/las_003.jpg

articles/laser/las_004.jpg

articles/laser/las_005.jpg

articles/laser/las_006.jpg