Почетна Нудиме... Индустриско перење

Индустриско Перење

Ние поседуваме модерна перална и работиме на еколошка основа. Овде ги реализираме сите Ваши софистицирани и креативни видови на перење:


Типови на понудени сервиси за перење (Машини Tonello и belly):

 • Перење на облека
 • Лесно/Силиконско перење
 • Ензимско перење
 • Ензимско Камено перење
 • Перење на растегнувачка облека( ензимско миење за растегнувачка облека )
 • Enzim+Белеење за бели облеки ( оптички бело )
 • Moonwash / оптичко миење
 • Перење на тексас - сите видови на перење и ефекти
 • Исплакнето миење и Исплакнето миење со индиго фиксација
 • Каmено Миење
 • Ензимско Миење
 • Ензимско-Камено миење плус белеење
 • Белеење
 • Белеење со natrium хидрохлорид NaClOBiobleach ( за деним со еластин)
 • Систем за озонско перењеВо оделот за перење на ИНТ располагаме со современа опрема за перење на конфекциски производи на еколошка основа.
Во овој оддел ги реализираме сите ваши софистицирани и креативни видови на перење и фарбање на готови конфекциски производи.
Тука ги вршиме сите потребни тестирања на ткаенината од секоја ролна при што ги утврдуваме вредностите на реадирање на ткаенината во сирина и долзина, како и бројот на нијанси на нијанси на ткаенината поодделно за секоја ролна по што вршиме групирање на штофот според проценти на реагирање, како и сортирање според нијансите на бои, со што се овозможува производство на готов производ со мерки во рамките на толеранцијата како и производ со приближно исти нијанси на боја.


articles/industrial_wash/wash_004.jpg

Нашиот стручен и креативен тим постојано работи на развојот на нови и фарбани ефекти.Нашиот стручен и креативен тим постојано работи на развојот на нови и фарбани ефекти.