Почетна Нудиме... Моден Дизајн

Моден дизајн

Креацијата на модел, претставува почетна фаза во соработка со нашите клиенти. Согласно нивните потреби, ние доставуваме:

• модна скица на моделот,
• техничка скица на моделот, која е компјутерски обработена, со можност за вметнување на оригиналниот материјал и боја во скицата,
articles/fashion_design/fd_007.jpg

• мастабела - документ во кој се презентирани димензиите (мерките) на моделот во основната големина 38 и во останатите големини по распоред од 34 - 60. Мастабелата истовремено презентира податоци за составот и дезенот на материјалот, боите и варијанти на ткаенина, фотографии, скици итн.,
• контра - мостра за клиентот, што подразбира изработен готов модел во еден примерок.

Листа на документи достапни за преземање:

• Примерок на мастабела документ 1 Excell Icon
• Примерок на мастабела документ 2Excell Icon