Почетна Нудиме... Креширање и Плисирање

Креширање и Плисирање

Со нашите 5 Robowsky машини за зголемувањето и 3 печки за зголемувањето би можеле да нудат речиси сите видови дипла и фалц-ефекти. K.Rabofsky машини за плисирање. Можност за првење на најразличен тип на plise: plise во форма на сончев зрак, радијално plise, право plise, брановидно итн. Располагаме со 3 машини за плисирање, со ширина 125цм и 2 машини за плисирање со ширина од 150цм.


articles/crash_effects/ce_003.jpg
articles/crash_effects/ce_004.jpg


Рачно плисирање на веќе подготвени облеки и нивно печење со специјални греачи.